DEĞERLERİMİZ

Takım gücümüzü “Biz” olma yaklaşımımızdan alarak, gerek iç gerek dış iletişimlerimizde şeffaflık, açıklık ve ticari sırdaşlık ilkelerimizden asla ödün vermeyiz. Ekip içerisinde ve müşteri iletişimlerimizde bu temel ilkelerimizi sürekli kılabilmek için, bilgi, birikim ve tecrübeye önem verir, gelişimini destekleriz.

Çalışanlarımıza, çözüm ortaklarımıza, müşterilerimize ve devlete olan sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getiririz. Kırann Kurumsal olarak hizmet prensiplerimizin ilk sıralarına dürüstlük ilkemizi yerleştirdiğimiz için, salt ticari kaygı duyarak, inanmadığımız hiçbir işe imza atmayız.

A. KALİTE

Kırann Kurumsal olarak, kaliteli, hızlı ve üretim için;

·Sürekli iyileştirmeyi benimseriz.

·Çalışma anlayışı ile güvenilir, uzmanlığı ile referans bir firma olarak hizmet veririz.

·İşinde uzman, yetkin kadrolar ile çalışırız.

·Liderlerimiz ve çalışanlarımız ile müşteri odaklılığını en üst düzeyde tutarız.

·Eğitimlerin sürekliliği ile personelimizin bilincini artırmayı taahhüt ederiz.

B. ÇEVRE

Kırann Kurumsal olarak, çevreye duyarlı misyonumuzu devam ettirmek için;

·Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve şartlara uyarız.

·Enerji kullanımını azaltacak gerekli düzenlemeleri gerçekleştiririz.

·Atıkları azaltarak kirliliği önler, tüm süreçlerde verimliliği artırırız.

·Sürekli iyileştirmeye odaklanır ve riskleri azaltan uygulamalar geliştiririz.

·Ekolojik dengeyi korumak bilinci ile hizmet veririz.

C. İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Kırann Kurumsal olarak, tüm birimlerimizde sağlık ve güvenlik mevzuatına uygun hizmet vermek için;

·Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluştururuz.

·Üst yönetimin belirlediği hedefleri gözden geçiririz.

·Eğitimler ile tüm çalışanlarımızı bilinçlendiririz.

·Elde edilen verileri analiz ederek sürekli iyileştirme sağlarız.

·Alınacak önlemleri önceden belirleriz.

·Liderlerimiz ve çalışanlarımızla İSG sorumluluklarını paylaşırız.

·İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmeliklere uyarız.

·Koruyucu tedbirler ile yaralanma, hastalıklar ve tehlikeleri azaltmayı hedefleriz.

D.MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kırann Kurumsal olarak, müşteri memnuniyeti hedefimizi sağlamak ve artırmak için;

·Müşterilerin beklentileri ve algılarını analiz eder ve önemseriz.

·Kurum politikamıza ve yasal mevzuata uygun, üst yönetim onaylı şikâyetleri tarafsızlık, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak profesyonel temsilcilerle ele alırız.

·Tekrarlayan şikâyetleri takip ve analiz eder, raporlarız.

·Erişilebilirliğimizi anket/geribildirim, çağrı merkezi ve müşteri temsilcileri ile üst düzeyde sağlarız.

·Olası problemleri öngörür ve hızlı bir şekilde çözeriz.

·Raporların tüm müşterilerimiz tarafından erişilebileceği şeffaf bir yaklaşım sergileriz.

·İstek ve talepleri ücretsiz değerlendirerek sürekli iyileştirme hedefimizi taahhüt ederiz.